Pamięć ziemi we wspomnieniach Larysy Hienijusz pt.

Pamięć ziemi we wspomnieniach Larysy Hienijusz pt. "Spowiedź"
Pamięć ziemi we wspomnieniach Larysy Hienijusz pt. "Spowiedź"

Author(s): Beata Siwek
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: land; emigration; associations; country; memory; ziemia; emigracja; wspomnienia; ojczyzna; pamięć
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 07
  • Page Range: 97-104
  • Page Count: 8
  • Language: Polish