W poszukiwaniu tożsamości ukraińskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa, 6-7 listopada 2007 Cover Image

W poszukiwaniu tożsamości ukraińskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa, 6-7 listopada 2007
W poszukiwaniu tożsamości ukraińskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa, 6-7 listopada 2007

Author(s): Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Albert Nowacki, Paulina Waszkiewicz
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 07
  • Page Range: 186-191
  • Page Count: 6
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode