Problems, with the evaluation of the poetry of the period called

Проблемы оценки литовской поэзии эпохи „развитого социализма“
Problems, with the evaluation of the poetry of the period called "Developed Socialism"

Author(s): Donata Mitaitė
Subject(s): Literary Texts
Published by: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Summary/Abstract: Didžioji dalis pirmaisiais sovietiniais dešimtmečiais parašytų lietuvių literatūros veikalų gali būti įdomūs nebent socialistinio realizmo topikos tyrinėtojams, o aštuntajame XX amžiaus dešimtmetyje jau buvo sukurta ne tik konjunktūrinių, bet ir meniškai vertingų literatūros kūrinių. Jau buvo bandymų įvertinti to meto literatūrą, ypač daug dėmesio skirta Just. Marcinkevičiaus fenomenui tiek sovietinėje, tiek atgimimo laikų Lietuvoje, tačiau tie bandymai gana tendencingi, o reikėtų atsižvelgti ir į teigiamas, ir į neigimas Just. Marcinkevičiaus, kaip masinės kultūros reiškinio, puses. Sovietinės Lietuvos literatūros tyrinėjimas reikalauja objektyvumo, maksimalaus įsigilinimo į ano meto tekstus bei į archyvuose saugomus dokumentus, amžininkų prisiminimus ir pan.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: XVIII
  • Page Range: 097-104
  • Page Count: 8
  • Language: Russian