"Wieloglos" Talk Cover Image

Świadomość krytyki. Ankieta „Wielogłosu”
"Wieloglos" Talk

Author(s): Magdalena Rabizo-Birek, Joanna Orska, Maciej Urbanowski, Tomasz Mizerkiewicz, Dariusz Nowacki, Aleksandra Szramek, Wojciech Rusinek, Jerzy Madejski, Karol Maliszewski, Inga Iwasiów, Piotr Śliwiński, Bernadetta Darska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summary/Abstract: FRAGMET (PART) Z przekonaniem, że wypowiedzi sprowokowane ankietowymi pytaniami to jedna z istotnych dzisiaj form krytycznej wymiany myśli, zwróciliśmy się do krytyków z kilkoma pytaniami dotyczącymi współczesnej krytyki w kontekście przemieszania tendencji, języków, kryteriów, kanałów komunikacyjnych, ale też pojawiających się w ostatnich latach manifestów i programów. Rozpisaliśmy naszą ankietę zapewne trochę z niepewności, czy potrafi my dobrze, adekwatnie nakreślić przestrzeń obecnej krytyki; trochę z obawy, czy nie zamkniemy jej w klatce akademickiej refleksji, skracając jej oddech i ucinając (i tak już mocno podcięte) skrzydła; ale też z przekonania, że w takiej materii jak krytyka liczy się (nomen omen) wielogłosowość i że metakrytyczne refleksje, które oczywiście nie zastąpią krytycznej roboty, są – cokolwiek by o nich powiedzieć – potrzebne i inspirujące. Jednym słowem – rozpisaliśmy te ankietę nie tyle w zastępstwie poważnej dyskusji, ile z chęci dopuszczenia do głosu krytyków działających w różnych przestrzeniach i obiegach komunikacyjnych. Pytania o faktyczne (i postulowane) miejsce krytyki literackiej w różnych obiegach współczesnej kultury czy też o to, po co, dla kogo i z jakim umocowaniem czyta i pisze dziś krytyk – miały – w naszym zamierzeniu – stanowić punkt wyjścia do rozważań na temat aktualnego usytuowania krytyki..

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 09
  • Page Range: 6-37
  • Page Count: 39
  • Language: Polish