Book Reviews Cover Image

Book Reviews
Book Reviews

Author(s): Mirosław J. Leszka, Kirył Marinow
Subject(s): Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów [Disciples of the Apostles of the Slavs. The Seven Holy Men], ed. Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew, Collegium Columbinum Cracoviae, Kraków 2010, pp. 216 [= Biblioteka duchowości europejskiej, 4].