SEMIOTIC INSIGHTS INTO ARISTOTLE’S THEORY OF BEING: DEFINITION AND MODEL OF SIGN  Cover Image

ARISTOTELIO ESATIES TEORIJOS SEMIOTINĖS ĮŽVALGOS
SEMIOTIC INSIGHTS INTO ARISTOTLE’S THEORY OF BEING: DEFINITION AND MODEL OF SIGN

Author(s): Algirdas Budrevičius
Subject(s): Social Sciences
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: sign as homomorphism1; Aristotle2; hylomorphism3; Cartesian coordinate system4; ontology5;

Summary/Abstract: Pagrindinis šio straipsnio tyrimo dalykas yra ženklas kaip žymimojo objekto homomorfizmas – tai yra žen¬klas kaip formos panašumas. Pagrindinis tikslas – su¬kurti ženklo kaip homomorfizmo modelį, kuris būtų griežtos, pamatinės ženklo teorijos pradinė dalis. Daug įvairių ženklų gali būti nagrinėjami kaip ho¬momorfizmai: fotografijos, paveikslai, skulptūros, diagramos, žemėlapiai ir kt. Pasiūlytas homomor¬finio ženklo modelis išvestas naudojant Aristotelio esaties teoriją. Kaip elementariosios sąvokos jame naudojami du Aristotelio esaties teorijos principai – forma ir materija (medžiaga). Dėstomo požiūrio ypatumas semiotikos atžvilgiu yra tas, kad ženklas ir žymimasis objektas traktuojami kaip išvestinės sąvokos; jos konstruojamos kaip formos ir materi¬jos junginiai. Siekiant, kad modelis būtų griežtes¬nis, jam sudaryti naudojama Dekarto koordinačių sistema, pritaikyta esaties artikuliavimui. Homomor¬finio ženklo apibrėžimo kertine laikoma intenciona¬lumo sąvoka. Straipsnyje pateiktas požiūris į ženklo apibrėžimą gali būti laikomas ontologine alternatyva Peirce’o požiūriui.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 61
  • Page Range: 113-135
  • Page Count: 23
  • Language: English