Peoples, words, dilemmas Cover Image

Népek, szavak, dilemmák
Peoples, words, dilemmas

Author(s): Attila Antal
Subject(s): Review
Published by: MTA Politikai Tudományi Intézete

Summary/Abstract: A könyv alapvető rendező elve tehát az elmélet és empíria: ez a kettős látásmód egyrészt az egyes résztanulmányokon belül, másrészt a könyv szerkezeti egységeiben is megjelenik. Három fő szerkezeti egységet különböztethetünk meg: az első a népszavazás intézményéről elméleti síkon értekező hazai szerzők munkái; a második a szintén elméleti megközelítést alkalmazó, de külföldi szerzők által írt tanulmányok (egyébként már itt is megjelennek empirikus elemek); végül pedig a 2008-as magyar népszavazás közvélemény-kutatási tapasztalatait rögzítő írások (amelyek – az előző szerkezeti egység ellenpontjaként – tükröznek bizonyos elméleti megfontolásokat is).

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 177-188
  • Page Count: 12
  • Language: Hungarian