Holocaust Publications and Research in Romania – Elie Wiesel National Institute for the Study of Holocaust in Romania  Cover Image
  • Price 2.50 €

Publikacje i badania dotyczące Zagłady w Rumunii – Państwowy Instytut Badań nad Zagładą w Rumunii im. Eliego Wiesela
Holocaust Publications and Research in Romania – Elie Wiesel National Institute for the Study of Holocaust in Romania

Author(s): Adina Babeș
Subject(s): Jewish studies
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

Summary/Abstract: Państwowy Instytut Badań nad Zagładą w Rumunii im. Eliego Wiesela (Institutul Naional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, INSHR), mający swoją siedzibę w Bukareszcie, został założony przez rząd Rumunii w 2005 r. w rezultacie pozytywnej opinii ogłoszonej w „Raporcie końcowym” Międzynarodowej Komisji do Spraw Zagłady w Rumunii pod przewodnictwem Eliego Wiesela. Instytut jest instytucją publiczną mającą osobowość prawną, a podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został powołany, by identyfikować, gromadzić, rejestrować, badać i publikować dokumentację dotyczącą Zagłady na terenie Rumunii, Mołdawii, części Ukrainy (ziemiach podlegających w czasie drugiej wojny światowej rumuńskiej administracji) i północnej Transylwanii (ziemiach rumuńskich będących wówczas pod jurysdykcją węgierską), a także realizować wszechstronny program edukacyjny. W tym celu naukowcy pracujący w instytucie prowadzą badania nad Zagładą w Rumunii, zdobywają i przechowują istotne dokumenty, organizują seminaria i konferencje oraz publikują artykuły naukowe i książki.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 8
  • Page Range: 523-528
  • Page Count: 6
  • Language: Polish