Poland, the Missile Defense System and European Security Policy Cover Image
  • Price 3.90 €

Polska, tarcza rakietowa i europejska polityka bezpieczeństwa
Poland, the Missile Defense System and European Security Policy

Author(s): Péter Tálas
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Wielu analityków uważa, że strategiczne stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz zdecydowane zaangażowanie się po stronie Europy transatlantyckiej jest przede wszystkim konsekwencją polityki bezpieczeństwa w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Jednak może ono wynikać także z braku doświadczeń w integracji i może odbić się na stosunku państw Europy Środkowo-Wschodniej do europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, a zwłaszcza do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Rosja, zdecydowanie przeciwna zainstalowaniu w Polsce i Czechach systemu obrony rakietowej, stara się wywrzeć zdecydowany nacisk na europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, dając do zrozumienia, że dyslokacja systemu obrony rakietowej wpłynie również na stosunki rosyjsko-europejskie. Ewentualne rozlokowanie tarczy rakietowej oznacza dla Polski bardziej zdecydowane i trwalsze od wcześniejszych strategiczne zobowiązanie i zwiększoną obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ale czy zapewnienie bezpieczeństwa Polski wymaga zaangażowania się kraju w takiej skali po stronie Stanów Zjednoczonych?

  • Issue Year: 37/2007
  • Issue No: 3
  • Page Range: 77-86
  • Page Count: 10
  • Language: Polish