Ngo Dinh Diem – Winston Churchill Azji czy mandaryn Ameryki? Na marginesie książki Marka Moyara Triumph Forsaken: The Vietnam War 1954–1965 Cover Image

Ngo Dinh Diem – Winston Churchill Azji czy mandaryn Ameryki? Na marginesie książki Marka Moyara Triumph Forsaken: The Vietnam War 1954–1965
Ngo Dinh Diem – Winston Churchill Azji czy mandaryn Ameryki? Na marginesie książki Marka Moyara Triumph Forsaken: The Vietnam War 1954–1965

Author(s): Jarema Słowiak
Subject(s): History
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: Polish history; general history; ancient history; medieval history; modern history; contemporary history; political history; military; economic and social history

Summary/Abstract: Druga wojna indochińska, znana powszechnie jako wojna wietnamska, była jednym z najważniejszych konfl iktów XX wieku. Wzbudzała silne emocje zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i środowisk naukowych jeszcze w trakcie swego trwania. Co więcej, mimo upływu czasu temperatura debaty historycznej dokoła amerykańskiej interwencji w Azji Południowo-Wschodniej bynajmniej nie opadła. Po okresie narodowej traumy w latach 70. kolejna dekada przyniosła wiele sukcesów militarnych i politycznych, które w połączeniu z upływającym czasem zaczęły zacierać obraz brudnego i niesprawiedliwego konfl iktu, funkcjonującego w zbiorowej świadomości Amerykanów jeszcze dziesięć lat wcześniej. W tych korzystnych warunkach zaczęła się formować amerykańska historyczna szkoła rewizjonistyczna. Argumentując, iż rolą historyka jest podawać w wątpliwość i podważać powszechnie przyjęte prawdy, rozpoczęła ona intelektualną walkę z dotychczasowym przedstawieniem wojny wietnamskiej jako okrutnej, bezsensownej i od początku skazanej na niepowodzenie. Niejako zwieńczeniem tego trendu amerykańskiej historiografi i jest książka autorstwa Marka Moyara, Triumph Forsaken, The Vietnam War 1954–1965. Moyar, absolwent uniwersytetu Harvarda, doktoryzował się na uniwersytecie w Cambridge, a obecnie sprawuje funkcję Professor of National Security Affairs na Marine Corps University w Quantico.

  • Issue Year: 137/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 213-217
  • Page Count: 5
  • Language: Polish