History Notebooks Cover Image

Prace Historyczne
History Notebooks

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): History
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0083-4351
Online-ISSN: 2084-4069
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/137
 • Issue No. 1/138
 • Issue No. 1/139
 • Issue No. 1/140
 • Issue No. 2/140
 • Issue No. 3/140
 • Issue No. 4/140
 • Issue No. 1/141
 • Issue No. 2/141
 • Issue No. 3/141
 • Issue No. 4/141
 • Issue No. 1/142
 • Issue No. 2/142
 • Issue No. 3/142
 • Issue No. 4/142
 • Issue No. 1/143
 • Issue No. 2/143
 • Issue No. 3/143
 • Issue No. 4/143
 • Issue No. 1/144
 • Issue No. 2/144
 • Issue No. 3/144
 • Issue No. 4/144
 • Issue No. 1/145
 • Issue No. 2/145
 • Issue No. 3/145
 • Issue No. 4/145
 • Issue No. 1/146
 • Issue No. 2/146
 • Issue No. 3/146
 • Issue No. 4/146
 • Issue No. 1/147
 • Issue No. 2/147
 • Issue No. 3/147
 • Issue No. 4/147
 • Issue No. 1/148
 • Issue No. 2/148
 • Issue No. 3/148
 • Issue No. 4/148
 • Issue No. 1/149
 • Issue No. 2/149
 • Issue No. 3/149
 • Issue No. 4/149
 • Issue No. 1/150
 • Issue No. 2/150
 • Issue No. 3/150
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Prace Historyczne” są periodykiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie, by w latach 1990., pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, ostatecznie przybrać formę rocznika. Pismo związane jest z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazują się również numery specjalne oraz serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica”, „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (zagadnienia z historii politycznej, społecznej i gospodarczej), dla historyków profesjonalnych i dla doktorantów, z kraju i zagranicy. Wśród zamieszczanych tekstów są oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych sympozjów i konferencji naukowych. Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Until 2012 the journal has been published as annual publication. Beginning with 2013 the frequency has changed to quarterly publication.