Symbiosis and separateness of two worlds Cover Image
  • Price 4.90 €

Symbioza i odrębność dwóch światów
Symbiosis and separateness of two worlds

Author(s): Sylwia Jaskuła
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Współczesna przestrzeń obecności człowieka dzięki rozwojowi technologii informacyjno -komunikacyjnej, a w szczególności Internetu, została powiększona o świat wirtualny, który coraz dynamiczniej wpływa na różne aspekty ludzkiego życia, stając sie powoli dominującym elementem organizującym jej elementy społeczne, kulturalne i gospodarcze. Ta nowa „dwuwymiarowa” przestrzeń, w której jedną oś stanowi wymiar realny, drugą zaś wirtualny, staje się coraz bardziej złożoną całością interakcji, spotkań, zyskuje coraz więcej wartości i funkcji łączących światy realne i wirtualne, indywidualne i społeczne, przeszłe i projektowane. Jej zrozumienie wymaga bardzo różnych koncepcji realności na gruncie wielu dyscyplin i metodologii. Równie trudne jest już samo jej zdefiniowanie, terminy bowiem, którymi się posługujemy, zostały ukształtowane w warunkach, które już nie istnieją, a używanie ich w stosunku do przestrzeni, w której się dzisiaj poruszmy, może mieć charakter jedynie metaforyczny. O ile próby określenia tego pojęcia mogą ograniczyć spojrzenie na to, co naprawdę nowe i niecodzienne, o tyle uchwycenie zjawisk i procesów tu zachodzących pozwoli dostrzec zmianę ich dotychczasowych funkcji, jak również rolę w tworzeniu nowych form tożsamości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.

  • Issue Year: 9/2012
  • Issue No: 20-2
  • Page Range: 45-62
  • Page Count: 18
  • Language: Polish