Instruction of Ministry of Public Security concerning Jewish parties and organisations (1946) Cover Image

Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie żydowskim z 1946 r.
Instruction of Ministry of Public Security concerning Jewish parties and organisations (1946)

Author(s): Aleksandra Namysło
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
  • Issue Year: 6/2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 341-358
  • Page Count: 18
  • Language: Polish