Introduction Cover Image

Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti
Introduction

Author(s): Lino Veljak
Subject(s): Philosophy
Published by: Hrvatsko Filozofsko Društvo

Summary/Abstract: Donosimo manji dio radova koji su izvorno prezentirani na godišnjem simpoziju Hrvatskoga filozofskog društva održanom od 25. do 27. studenoga 2010. u Zagrebu pod naslovom »Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti «. Pitanje o istini nije tek središnje pitanje spoznajne teorije (gnoseologije, epistemologije) kao jedne od najstarijih filozofijskih disciplina (a po osporavanom ali vitalnom mnijenju mnogih novijih i suvremenih filozofa različitih orijentacija središnje odnosno utemeljujuće discipline cjelokupne filozofije) nego i jedno od ključnih problema filozofije u cjelini, ali i bitno pitanje svake moguće znanosti te, konačno, i bitno egzistencijalno pitanje svakoga ljudskog bića. Može li se živjeti bez istine? Koliko je danas valjana (i istinita) izreka da će nas istina spasiti? Nije li pitanje Što je to istina? aktualno i u sklopovima koji ne moraju nužno ovisiti o opovrgavanju pilatovskog licemjerja? Pitanja te vrste mogli bismo nizati u beskrajnim lancima, bilo da ustrajavamo na manihejskom dualizmu istine i laži, bilo da opovrgavamo bićevitost neistine.

  • Issue Year: 32/2012
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 401-401
  • Page Count: 1
  • Language: Croatian