Lyrical diary Cover Image
  • Price 1.00 €

Diariusz liryczny
Lyrical diary

Author(s): Lech Giemza
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: „Niewidzialna ręka” – tytuł najnowszego tomiku poetyckiego Adama Zagajewskiego – można rozumieć co najmniej dwojako. Pierwsze znaczenie, to najbardziej oczywiste: „niewidzialna ręka” należy do Pierwszego Poruszyciela, Boskiego Zegarmistrza. Nie możemy go zobaczyć, ale możemy szukać Jego śladów. Czyż nie to poeta ma na myśli, gdy pyta: „Sowieccy kosmonauci twierdzili, że nie znaleźli / Boga w przestworzach, ale czy szukali?” Więc ślady jego obecności. Ale też i nieobecności, bo Zagajewski jest „człowiekiem problematycznym” (jak twierdzi Anna Czabanowska-Wróbel).

  • Issue Year: LIII/2010
  • Issue No: 624
  • Page Range: 146-148
  • Page Count: 3
  • Language: Polish