Slovak Republic’s Performance in the UN Security Council (2006-2007) Cover Image

Pôsobenie Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN (2006 – 2007)
Slovak Republic’s Performance in the UN Security Council (2006-2007)

Author(s): Peter Burian
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Naše členstvo v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) bolo unikátnou príležitosťou preukázať, že Slovenská republika je zodpovedným členom medzinárodného spoločenstva schopným prispievať k riešeniu globálnych i regionálnych problémov. Išlo o historicky prvé členstvo samostatnej Slovenskej republiky v BR OSN, ktorá je všeobecne považovaná za najúčinnejší multilaterálny nástroj na riešenie otázok medzinárodného mieru a bezpečnosti. Slovensku sa tak naskytla historicky prvá príležitosť prevziať na seba primeraný diel globálnej zodpovednosti a priamo sa spolupodieľať na riešení aktuálnych bezpečnostných problémov a výziev sveta a na prijímaní závažných rozhodnutí tohto orgánu. V tomto duchu sme sa počas členstva v BR OSN dôsledne riadili nasledujúcimi základnými cieľmi a princípmi:

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-38
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak