The Economic Dimension of Diplomacy Cover Image

Ekonomický rozmer diplomacie
The Economic Dimension of Diplomacy

Author(s): Jaroslav Chlebo
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Jednou zo zmien, ktoré priniesli posledné roky do plánovania a výkonu zahraničnej politiky SR, je jej výrazná ekonomizácia. Spája sa to nielen s trvalým tlakom na zefektívňovanie výdavkov na celé spektrum aktivít pri jej uskutočňovaní, ale v širšom zmysle ide o miesto, ktoré má v činnosti ústavných činiteľov, ekonomických rezortov vlády a diplomatických misií SR v zahraničí zaujímať ekonomika a jej potreby. Nejde pritom iba o podporu exportu, či prípravu zmluvno-právnej základne spolupráce v rozličných odvetviach ekonomiky, čo sú najčastejšie identifikované aktivity v tejto súvislosti. Keďže žijeme v období globalizácie, typické o. i. komplexnou prepojenosťou všetkých v ekonomike prebiehajúcich procesov, potreby a záujmy ekonomiky SR v zahraničí sú určované jej základnými charakteristikami a sekundárne i programovými prioritami vládnej exekutívy.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 119-127
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak