Slovakia’s Official Development Assistance in 2007 Cover Image

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v roku 2007
Slovakia’s Official Development Assistance in 2007

Author(s): Eva Havelková, Nora Beňáková
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Oficiálna rozvojová pomoc (ODA – Official Development Assistance) je dôležitým pilierom slovenskej zahraničnej politiky. Jej význam stále rastie, preto by mal byť jej celkový záber z roka na rok rozsiahlejší. Rok 2007 v oblasti rozvojovej spolupráce možno v tomto kontexte označiť za významný. Nasledujúci text sa zameriava najmä na inštitucionálne a legislatívne zmeny v slovenskej ODA a na porovnanie teritoriálneho a sektorového zamerania bilaterálnych projektov v období pred a po uskutočnení týchto zmien.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 107-118
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak