Current Study on the Status of the Higher Education and Science in Bulgaria and their Gender Dimensions Cover Image

Актуално изследване на състоянието на висшето образование и науката в България и техните джендър измерения
Current Study on the Status of the Higher Education and Science in Bulgaria and their Gender Dimensions

Author(s): Margarita Atanasova
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to: Матю Матев, Ирена Зарева, Алла Кирова (2014). Висшето образование и науката в България. Икономически, социални и джендър измерения. С.: „Проф. Марин Дринов”, 325 с.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 6
  • Page Range: 155-158
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian