Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them Cover Image

Korpus ja kielikontakti: näkökulmia suomeen, viroon ja niiden oppimiseen
Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them

Author(s): Annekatrin Kaivapalu, Katre Õim, Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Summary/Abstract: Kädessänne on “Lähivõrdlusi. Lähivertailuja” -julkaisun tuorein numero (23). Kirjoituksia on tähän julkaisuun tarjottu eri tahoilta, osa toisistaan riippumatta, osa taas pohjautuu Oulussa 5.-6.10.2012 pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa Learner language, learner corpora pidettyihin esitelmiin. VIRSU-verkosto (Suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä) oli tapahtuman toisena järjestäjänä ja juhli samalla 15. toimintavuottaan.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 23
  • Page Range: 5-6
  • Page Count: 2
  • Language: Finnish