Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them Cover Image

Korpus ja keelekontakt: vaatenurki eesti ja soome keelele ning nende õppimisele
Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them

Author(s): Annekatrin Kaivapalu, Katre Õim, Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Summary/Abstract: Teie käes on ajakirja “Lähivõrdlusi. Lähivertailuja” värskeim, 23. number. Osa väljaande artiklitest lähtub autorite iseseisvatest uurimissuundadest, osa põhineb Oulus 5.-6.10.2012 korraldatud rahvusvahelise konverentsi Learner Language, Learner Corpora ettekannetel. VIRSU-võrgustik (Soome-ugri keeled sihtkeeltena) oli üks konverentsi korraldaja ja tähistas nii oma 15. tegutsemisaastat.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 23
  • Page Range: 3-4
  • Page Count: 2
  • Language: Estonian