Hope - hopelessness. Confession of a mystical agnostic Cover Image
  • Price 2.50 €

Nadzieja – beznadzieja. Wyznanie mistycznego agnostyka
Hope - hopelessness. Confession of a mystical agnostic

Author(s): Zbigniew Mikołejko
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Zapraszając mnie na to spotkanie, szanowni Organizatorzy postawili mnie przed problemem ze wszech miar dramatycznym*1. Jestem im za to głęboko wdzięczny, bo przecież jedynie te problemy, które mają w sobie ów dramatyczny rdzeń, są doprawdy warte jakiejś rozmowy. Rozmowy niekłamanej, nieudawanej. To znaczy: nigdy niekończącej się, otwierającej – kiedy już wstanie się od stołu – na nowe możliwości, wzywającej nas do nowej wrażliwości spojrzenia.

  • Issue Year: LV/2012
  • Issue No: 640-641
  • Page Range: 87-92
  • Page Count: 6
  • Language: Polish