Nexus of Education and Research in Economics Cover Image

Súvislosti vzdelávania a výskumu v ekonomických vedách1
Nexus of Education and Research in Economics

Author(s): Dagmar Lesáková, Rudolf Sivák
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
Keywords: education; research; university

Summary/Abstract: V regióne strednej Európy existujú dnes v tesnej blízkosti tri univerzity eko-nomického zamerania (Ekonomická univerzita v Bratislave, Wirtschaftsuniversi-tät vo Viedni, v Budapesti Corvinus Egyetem) a dve vysoké školy ekonomického zamerania (Vysoká škola ekonomická v Prahe a Szkola Glowna Handlowa vo Varšave), ktoré však – napriek absencii pomenovania univerzita vo svojom ná-zve – majú tiež status univerzitnej vysokej školy...

  • Issue Year: 60/2012
  • Issue No: 03
  • Page Range: 311-320
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak