Report on the conference: Controversies about human being. Brain-psyche: dillemas of the contemporary philosophy of medicine Cover Image

Sprawozdanie z konferencji Kontrowersje wokół człowieka. Mózg-psychika: dylematy współczesnej filozofii medycyny
Report on the conference: Controversies about human being. Brain-psyche: dillemas of the contemporary philosophy of medicine

Author(s): Krystian Jobczyk
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 46/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 240-242
  • Page Count: 3
  • Language: Polish