Review articles and reviews Cover Image

Artykuły recenzyjne i recenzje
Review articles and reviews

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Review
Published by: Laboratoire de Recherches sur l'Histoire des Congregations et Ordres Religieux (LARHCOR)
Keywords: no keywords

Summary/Abstract: Kamila Kłudkiewicz [Kilka uwag o obecności książek ze skasowanych bibliotek klasztornych na aukcjach książek. Na marginesie monografii Iwony Imańskiej, Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej XVII–XVIII w., Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 464, il. cz.-b. i kol., indeks osób]; Marcin Jewdokimow [Kulturowe a turystyczne badania obiektów historycznych. Uwagi na marginesie książki Łukasza Musiaki, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 201, il.]; Rafał Kubicki [Gert Melville, Die Welt der mittelalterlichen Klöster, Geschichte und Lebensformen, München: C. H. Beck Verlag, 2012, ss. 415, 22 il., 1 mapa]; Rafał Kubicki [Jörg VOIGT, Beginen im Spätmittelalter. Frauenfrömmigkeit in Thüringen und im Reich (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe, 32), Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2012, ss. 521].

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 411-427
  • Page Count: 17
  • Language: Polish