Reflections on Andrzej Bogusławski's Article Konwledge, Falsehood, Truth: A Word about Their Mutual Relation,
  • Price 2.50 €

REFLEKSJE W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM ANDRZEJA BOGUSŁAWSKIEGO WIEDZA, FAŁSZ, PRAWDA: SŁOWO O ICH WZAJEMNEJ RELACJI, „PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY” 1, 2007
Reflections on Andrzej Bogusławski's Article Konwledge, Falsehood, Truth: A Word about Their Mutual Relation, "Przegląd Humanistyczny" 1, 2007

Author(s): Renata Grzegorczykowa
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: prawda; fałsz; truth; falsehood; wiedz; knowledge; boguslawski; bogusławski
  • Issue Year: 413/2007
  • Issue No: 05
  • Page Range: 85-86
  • Page Count: 2
  • Language: Polish