Rection of verbs in German and their counterparts in Bosnian language Cover Image
  • Price 4.90 €

Rektion der Verben in der deutschen und ihre Entsprechungen in der bosnischen Sprache
Rection of verbs in German and their counterparts in Bosnian language

Author(s): Memnuna Hasanica
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: rekcija; glagol; gramatičko ustrojstvo; zavisne frazne kategorije

Summary/Abstract: Rad se bavi rekcijom glagola u njemačkom i bosanskom jeziku u smislu kontrastivne analize primjera s ciljem utvrđivanja sličnosti i različitosti dvaju jezika. Veliki broj glagola, sve prepozicije te jedan dio pridjeva zahtijevaju određeni padežni oblik kod imenica ili zamjenica koji od njih zavise. Glagoli koji imaju ulogu predikata u rečenici u njemačkom jeziku mogu zahtijevati objekte u akuzativu, dativu, genitivu ili u nekom drugom padežu s prepozicijom ili, pak, mogu zahtijevati adverbijalnu dopunu. U bosanskom jeziku pod pojmom rekcija podrazumijeva se gramatičko svojstvo glagola ili riječi u funkciji glagola da takvoj riječi otvara mjesto. U osnovno gramatičko ustrojstvo rečenice objekat se uvrštava po rekciji pojedinog glagola ili kakve druge riječi u funkciji glagola. Rekcijom je objektu predviđena gramatička kategorija padeža ili prijedložnog izraza. Objektu u određenom padežu ili prijedložnom izrazu otvara mjesto sam glagol. Tako se glagoli po rekciji razvrstavaju na glagole s rekcijom u genitivu, dativu, akuzativu, lokativu i instrumentalu, što čini razliku između dvaju posmatranih jezika.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 09
  • Page Range: 37-47
  • Page Count: 11
  • Language: German