Stefan Kozak, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005, ss. 307 Cover Image

Stefan Kozak, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005, ss. 307
Stefan Kozak, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005, ss. 307

Author(s): Albert Nowacki
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 07
  • Page Range: 181-185
  • Page Count: 5
  • Language: Polish