Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński Cover Image

Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński
Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński

Author(s): Albert Nowacki
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: Ukrainian futurism; querofuturism; panfuturism; avant-garde

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia zarysu historii futuryzmu ukraińskiego i jego czołowej postaci – Mychajla Semenki. Autor artykułu postawił przed sobą zadanie pokazania, że futuryzm nie był jedynie pustym teoretyzowaniem grupy awanturników, które nie wniosło nic nowego do literatury ukraińskiej, lecz zbiorem nie byle jakich odkryć w dziedzinie poezji: pojawiła się nowa rytmika wiersza, wiersz wolny i niezmiernie ciekawe eksperymenty językowe, które otrzymały miano poezjomalarstwa. Wreszcie podarowali tejże poezji nową tematykę, która teraz dotyczyć miała również problemów życia codziennego.

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 07
  • Page Range: 97-108
  • Page Count: 12
  • Language: Polish