Annotations Cover Image

Anotácie
Annotations

Author(s): Ivan Kamenec, Milan Zemko, Viliam Čičaj, Michal Šebeňa, Peter Švorc, Nina Cingerová
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: DĚJINY OLOMOUCE/ 1-2. Statutární město Olomouc, Universita Palackého v Olomouci. Hlavní redaktor: J. Schulz. Odborní redaktori: J. Burešová a J. Šmeral. Olomouc 2009. HARBUĽOVÁ, Ľubica. Sibírsky autonomi zmus . Zdroje, prejavy, reflexie (1917 – 1939). Praha : Pavel Mervart/Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2010, 183 s. Proměna středovýchodn í Evropy ranného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti paralely. Ed. Martin Wihoda, Lukáš Reintinger. Brno : Matice moravská pro Výskumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, 616 s. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds). Československé právo a právní věda v meziválečnném období (1918 – 1938 a jejich místo ve středn í Evropě . Svazek 1 a 2. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2010, 1 173 s. MÁRAI, Sándor. ZEM, ZEM!... PAMÄTI. Bratislava : Kalligram, 2010, 552 s. Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum . Editori: Anton Eliáš, Ľubor Matejko, Bratislava 2011, 132 s. Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zost. M. Poriezová. Univerzitná knižnica v Bratislave 2011, 160 s.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 02
  • Page Range: 349-358
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak