Reviews, News and Comment Cover Image

Recenze, zprávy a komentáře
Reviews, News and Comment

Author(s): Kateřina Zábrodská, Karolína Černá, Jana Dvořáčková, Irena Smetáčková, Veronika Šprincová, Adéla Souralová, Marcela Linková, Blanka Nyklová, Pavla Redlová, Sabe Amthor Soe, Zuzana Uhde, Radka Dudová, Eva Valentová
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav

Summary/Abstract: Souralová, Adéla: Pomocnice v domácnosti v „ráji“ genderové rovnosti (Isaksen, L. W. (ed). Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies) Dudová, Radka: Politiky péče (Hrženjak, M. (ed.). Politics of Care) Černá, Karolína: Pohledem české kritické teorie globální nespravedlnosti (Hrubec, M. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky) Zábrodská, Kateřina: Nové spojenectví genderu a psychologie? (Machovcová, K. Nesamozřejmé perspektivy) Smetáčková, Irena: Práce a rodina na ostří nože (Křížková, A., Maříková, H., Hašková, H., Formánková, L. Pracovní dráhy žen v České republice) Šprincová, Veronika: Čtyři kritické reflexe slovenské politiky z hlediska genderu (Cviková, J. (ed.). Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien) Dvořáčková, Jana: Transgenderové identity v sociologickém kaleidoskopu (Hines, S., Sanger, T. Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity) Redlová, Pavla: Mezinárodní konference „Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration“ Valentová, Eva: Víte, kdo Vám doma uklízí? – Kampaň na podporu domácích pracovnic z řad cizinek Amthor Soe, Sabe: Síťování migrantek v Evropě a v České republice Nyklová, Blanka: Konferenční turistika v praxi aneb co nového ve feminismu Linková, Marcela, Červinková, Alice: Zpráva z 8. Evropské konference feministického výzkumu The Politics of Location Revisited: Gender@2012 Valentová, Eva: Právní aspekty zaměstnávání cizinek na pozicích domácích pracovnic v České republice Linková, Marcela: Pohlaví a gender v biomedicínském výzkumu a klinické medicíně: zpráva z konference Uhde, Zuzana: Vizualita transnacionálních praktik péče

  • Issue Year: 13/2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 78-108
  • Page Count: 31
  • Language: Czech