Considerations regarding the Greek gold coins struck during the 4th to the 1st centuries BC Cover Image

Considerations regarding the Greek gold coins struck during the 4th to the 1st centuries BC
Considerations regarding the Greek gold coins struck during the 4th to the 1st centuries BC

Author(s): Gheorghe Niculescu, Bogdan Constantinescu, Emanuel Petac, Aurel Vîlcu
Subject(s): Archaeology
Published by: Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea - Institutul de Istorie si Arheologie
Keywords: XRF analysis; gold coins; stater; Philip; Alexander; Lysimachus; analize XRF; monede de aur; stater; Filip; Alexandru; Lysimach

Summary/Abstract: There were published the results of the XRF analysis from the ROMARCHAEOMET program on the 134 Hellenistic Gold coins struck between the 4th and the 1st century BC with a significant presence in the discoveries from Dacia. The first group is composed by staters from Philip II, Alexander the Great and Philip III struck during the 4th and the 3rd centuries BC in the Macedonian kingdom and different cities from the Hellenistic world. The second one contains Lysimachus type staters struck in the Greek cities from the Black Sea region during the 3rd to the 1st centuries BC. There were also discussed several aspects concerning the attribution and the chronology of the staters, regarding especially the staters from Istros, Tomis and Kallatis. Rezumat: Sunt publicate rezultatele analizelor efectuate în cadrul programului ROMARCHAEOMET asupra a 134 de monede din aur elenistice bătute în sec. IV-I a.Chr. a căror prezenţă în Dacia a fost semnalată prin mai multe descoperiri. Un prim grup de piese este alcătuit din stateri din aur de tip Filip II, Alexandru cel Mare şi Filip III emişi în sec. IV-III a.Chr. în regatul macedonean şi apoi în diferite oraşe din lumea elenistică. Cel de-al doilea grup de emisiuni este alcătuit din stateri de tip Lysimach puşi în circulaţie de oraşele greceşti din zona Mării Negre în sec. III-I a.Chr. Pe baza rezultatelor analizelor sunt discutate o serie de aspecte privind atribuirea şi cronologia staterilor, cu specială privire asupra emisiunilor oraşelor greceşti Istros, Tomis şi Kallatis.

  • Issue Year: IX/2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 501-512
  • Page Count: 12
  • Language: English