Hypotheses regarding pottery production and circulation (the 8th-12th century) Cover Image

Hypotheses regarding pottery production and circulation (the 8th-12th century)
Hypotheses regarding pottery production and circulation (the 8th-12th century)

Author(s): Cristina Paraschiv-Talmaţchi
Subject(s): Archaeology
Published by: Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea - Institutul de Istorie si Arheologie
Keywords: 8th-12th century; pottery workshops; the production capacity; sec. VIII-XII; ateliere de olari; capacitate de producţie

Summary/Abstract: Confirming the archaeological data and the ethnographical information, the author presents the reconstitution of an 8th-12th centuries potter workshop (structure, inventory, working area etc), to identify minimum of necessary time to produce the quantity of vessels (from the discovery of the clay source up to the burning process), some workshops production capacity and the spreading area of their production. Rezumat: Coroborând datele arheologice cu cele etnografice, autoarea urmăreşte reconstituirea unui atelier de olar din sec. VIII-XII (structură, inventar, suprafaţă de lucru etc.), să identifice un minim de timp necesar pentru producerea unei cantităţi date de vase (de la descoperirea depozitului de lut până la procesul de ardere), capacitatea de producţie a unor ateliere şi aria de răspândire a mărfurilor acestora.

  • Issue Year: IX/2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 313-326
  • Page Count: 14
  • Language: English