Interpretive grinding edges between the Czech and supranational law Cover Image

Interpretační obrušování hran mezi českým a supranacionálním právem
Interpretive grinding edges between the Czech and supranational law

Author(s): Ondrej Hamuľák
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Univerzita Palackého v Olomouci

Summary/Abstract: Ústavní soud potvrdil ve své judikatuře otevřenost k proevropské interpretaci vnitrostátního práva a postupně rozvíjel chápání práva Evropské unie jako práva, které mu není cizí. Zatímco v rámci traktování fenoménu prozařování tohoto práva, resp. jeho hodnot do právního řádu České republiky v období před přistoupením, se jednalo v podstatě o dobrovolné stanovisko Ústavního soudu, v období po 1. květnu 2004 se již jedná o reakci na ustálenou judikaturu Soudního dvora a plnění povinnosti loajality České republiky. Z ústavní judikatury, ve které je traktován princip eurokonformního výkladu je zřejmé, že jej Ústavní soud považuje za nejideálnější nástroj plnění členských závazků České republiky, který je současně zachováním autonomie vnitrostátních orgánů aplikace práva a obrušuje tak možné třecí plochy mezi supranacionálním a národním právem.

  • Issue Year: 1/2010
  • Issue No: Coll.
  • Page Range: 53-56
  • Page Count: 4
  • Language: Czech