Review: Propaganda and censorship in the communist Romania Cover Image

REVIEW: Propagandă şi cenzură în România comunistă
Review: Propaganda and censorship in the communist Romania

Author(s): Brînduşa Armanca
Subject(s): Review
Published by: Fundaţia »Societatea Civilă« (FSC)

Summary/Abstract: review of: Tiberiu Troncotă, România comunistă. Pro paganda şi cenzura. Bucureşti, Editura Tritonic, 2006. 224 p.; 20cm. ISBN 973-733-092-7; 978-973-733-092-5

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 129-130
  • Page Range: 114-115
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian