Review: H. Kocój, “The Kościuszko Rising in the light of the report by B. de Casché, an Austrian MP from Warsaw to J.A. Thugut...”. Kraków 2009 Cover Image

Recenzja:H. Kocój, „Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego B. de Cachégo do kanclerza J.A. Thuguta..” Kraków 2009
Review: H. Kocój, “The Kościuszko Rising in the light of the report by B. de Casché, an Austrian MP from Warsaw to J.A. Thugut...”. Kraków 2009

Author(s): Jarosław Dudziński
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: review

Summary/Abstract: Henryk Kocój, „Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku”. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 165 s. Henryk Kocój, “The Kościuszko Rising in the light of the report by Benedykt de Casché, an Austrian MP from Warsaw to Johann Amadeus Thugut, a chancellor, from 1974”. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 165 p. (Jarosław Dudziński)

  • Issue Year: 12/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 349-353
  • Page Count: 5
  • Language: Polish