Review: H. Kocój, “French diplomats on the 3rd May Constitution”. Kraków 2009 Cover Image

Recenzja: H. Kocój, „Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja”. Kraków 2009
Review: H. Kocój, “French diplomats on the 3rd May Constitution”. Kraków 2009

Author(s): Jarosław Dudziński
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: review

Summary/Abstract: Henryk Kocój, „Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja”. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 451 s. Henryk Kocój, “French diplomats on the 3rd May Constitution”. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 451 p.

  • Issue Year: 12/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 343-348
  • Page Count: 6
  • Language: Polish