"THE TOMIC'S CASE": A CRITICAL REVIEW OF PARLIAMENTARY VIOLABILITY Cover Image

"СЛУЧАЈ ТОМИЋ": ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПОСЛАНИЧКОГ ИМУНИТЕТА НЕПОВРЕДИВОСТИ
"THE TOMIC'S CASE": A CRITICAL REVIEW OF PARLIAMENTARY VIOLABILITY

Author(s): Vladan Petrov
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: имунитет неповредивости; распуштена скупштина; лишење слободе; притвор; задржавање; обим имунитета; временско дејство имунитета; уставно редефинисање имунитета

Summary/Abstract: У овом раду, аутор, подстакнут последњим случајем примене имунитета у нашој уставној пракси, поставља две хипотезе. Прва је да посланичке имунитете у Републици Србији треба преиспитати. Друга је да имунитет неповредивости мора опстати као елемент правног положаја посланика, али да га треба редефинисати тако да више одговара савременим условима у којима функционише представничка демократија. Ослањајући се на ставове у новијој теорији уставног права, као и на поједина узорита решења из упоредног права, аутор закључује да би имунитет неповредивости требало редефинисати тако да он штити од сваког лишења слободе, али да временски буде ограничен на трајање скупштинског заседања. Посебну пажњу аутор скреће на неопходност утврђивања прецизнијих критеријума за одлучивање о укидању ове врсте имунитета у сваком конкретном случају.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 219-229
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode