BALKAN - A MISSING ORIGIN POINT OF A NEO-EUROASIAN VECTOR Cover Image

БАЛКАН - НЕДОСТАЈУЋЕ ИСХОДИШТЕ НЕОЕВРОАЗИЈСКОГ ВЕКТОРА
BALKAN - A MISSING ORIGIN POINT OF A NEO-EUROASIAN VECTOR

Author(s): Milomir Stepić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: руско-српска „конекција“; континентализам; неоевроазијство; мултиполарни поредак; српске земље; Балкан

Summary/Abstract: Важна фаза у остваривању мултиполарне неоевроазијске концепције јесте формирање антиатлантистичких „осовина пријатељства“ Русије са кључним земљама, те геополитичких вектора према важним регионима дуж евроазијског обода. Будући да у оригиналној концепцији није предвиђен, у раду се предлаже успостављање вектора према Балкану због важности овог региона у чијем се простору традиционално сучељавају таласократске и телурократске силе. Анализирајући земље Балкана са становишта неоевроазијских критеријума, аутор сматра да је руски фаворит за исходиште балканског вектора Србија. Како њени просторни, демографски, ресурсни, економски, војни и други капацитети јесу респектабилни, али ипак нису довољни, сугерише се да је за ову веома захтевну геополитичку мисију дугорочно неопходно рачунати на интегралне српске земље.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 111-131
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian