THE IMPACT OF FOREIGN LIBERAL THOUGHT ON THE PROGRAM AND ACTIVITIES OF THE NATIONAL LIBERAL PARTY IN THE NINETEENTH CENTURY Cover Image

УТИЦАЈ СТРАНЕ ЛИБЕРАЛНЕ МИСЛИ НА ПРОГРАМ И ДЕЛОВАЊЕ НАРОДНЕ ЛИБЕРАЛНЕ СТРАНКЕ У XIX ВЕКУ
THE IMPACT OF FOREIGN LIBERAL THOUGHT ON THE PROGRAM AND ACTIVITIES OF THE NATIONAL LIBERAL PARTY IN THE NINETEENTH CENTURY

Author(s): Predrag R. Terzić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: Народна либерална странка; Либерална странка; српски либерали; Јован Ристић; чиновнички либерализам; Бенжамен Констан; Џон Стјуарт Мил; Карл Рау; Вилхелм Рошер

Summary/Abstract: Народна либерална странка је страначки програм и на њему заснован начин практичног деловања одредила под утицајем постулата класичних либералних мислилаца, идеја својих либералних претходника у Србији, као и либералних традиција страних земаља у којима су њени лидери студирали. На програмска опредељења и деловање наших либерала утицали су Констан, Бастија, Мил, али и немачки професори првака Либералне странке, Карл Рау, Вилхелм Рошер, Шефле. Ипак, при спровођењу ових либералних принципа од великог значаја био је и начин њиховог прилагођавања средини. У унутрашњој политици либерали су се залагали за ограничени парламентаризам, деловање снажне извршне власти и моћног полицијско-бирократског апарата. У погледу спољне слободе припадници Либералне странке су тежили уједињењу у једну државу свих територија које насељава српски народ, а као узор имали су пруски модел уједињења раскомаданих немачких државица. Носилац либералних идеја у Србији није била привредна буржоазија, већ интелигенција запослена у државној служби. У немачким земљама у првој половини XIX века такав вид либерализма добио је назив Beamterliberalismus – чиновнички либерализам.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 315-330
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian