THE SOCIO-DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE WOMEN MPs IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

СОЦИОДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА ПОСЛАНИЦА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
THE SOCIO-DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE WOMEN MPs IN THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Predrag R. Terzić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: жене; народне посланице; парламент; позитивна дискриминација; афирмативна акција; Народна скупштина Републике Србије

Summary/Abstract: Кључни институционални помак у циљу повећане представљености жена у Народној скупштини Републике Србије остварен је изменама и допунама Закона о избору народних посланика из 2011. године. Аутор анализира социодемографску структуру народних посланица у погледу старосног доба, степена образовања и места пребивалишта, а након тога их пореди са одговарајућом структуром њихових мушких колега и укупном популацијом жена у Србији. Приликом расподеле мандата 2012. године: 1) број народних посланица порастао је са 53 на 81, 2) највише посланица изабрано је са листе СНС-а, 3) просечна старост народних посланица износила је 43,69 година и била је готово идентична просечној старости укупне популације жена у Србији, 4) старосна структура народних посланица према укупној популацији жена показује велику диспропорцију у добу од 30 до 34 (17,28:6,61%) и између 45 и 49 година (17,28:6,66%), а највећа сличност постоји у групи старијих од 60 а млађих од 64 године (6,17:7,56%), 5) 51 посланица завршила је факултет (62,96%), 6) однос учешћа високообразованих посланица наспрам посланика износио је 62,96:54,44%, 7) чак 50 посланица долазило је из Београда (61,73%). Након избора 2014. године: 1) број посланица повећан је за две, 2) њихова просечна старост порасла је на 44,46 година и за скоро годину дана је већа од старости укупне популације жена у Србији, 3) 54 посланице изабрано је на листи СНС-а (65,06%), 4) број посланица са завршеним факултетом порастао је за четири, али је смањен број магистара и доктора наука, 5) однос високообразованих посланица и посланика смањен је на 66,26:60,24%, 6) удео Београђанки међу народним посланицама снижен је на 40,96%.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 121-143
  • Page Count: 23
  • Language: Serbian