Explanations of words and expressions Cover Image
  • Price 4.50 €

Objaśnienia wyrazów i zwrotów
Explanations of words and expressions

Author(s): Ewa Katarzyna Rudnicka, Barbara Pędzich, Agata Hącia
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: Adam Mickiewicz; Wacław Potocki; Jan Andrzej Morsztyn; Witold Doroszewski; Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza; Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja; E. Sobol; pejoratywny; sąsiedztwo; piknik
  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 03
  • Page Range: 97-106
  • Page Count: 10
  • Language: Polish