Critic's Notes Cover Image

Kritika
Critic's Notes

Author(s): Dagmar Podmaková, Jana Dudková, Ladislav Čavojský, Andrej Hablák
Subject(s): Review
Published by: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Summary/Abstract: Libuša Vajdová. Sedem životov prekladu. Bratislava : Ústav svetovej literatúry/VEDA, 2009, 256 s. ISBN 978-80-224-1101-1. Pavol Zemko a kolektív. Európan Ján Palárik. Bez uvedenia miesta vydania. Vydalo združenie Životnými cestami Jána Palárika. Zostavil Mons. Mgr. Pavol Zemko, ThD., a kolektív. Prezentácia knihy v trnavskom Divadle Jána Palárika 15. apríla 2010. ISBN 978-80-970299-7-5. Martin Palúch. Vnem v zrkadle fotografie a filmu. Bratislava : Edícia časopisu VLNA – Filmodrom, Drewo a srd, Bratislava 2010. ISBN 978-80-88965-98-5. Nadežda Lindovská a kolektív autorov. Magda Husáková-Lokvencová. Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie. Bratislava : Divadelný ústav; Divadelná fakulta VŠMU 2008. Strán 454. ISBN 978-80-88987-79-6.

  • Issue Year: 59/2011
  • Issue No: 01
  • Page Range: 64-74
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak