REVIEWS Cover Image

PREGLED
REVIEWS

Author(s): Dželaludin Hodžić, Abdurahman Ljevaković, Dženita Karić
Subject(s): Review
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Summary/Abstract: Dženita KARIĆ - Enes Karić, Ğalāluddīn As-Suyūtī: Život i komentatorsko djelo, El-Kalem, Sarajevo, 2009., 454 str. Abdurahman LJEVAKOVIĆ - Univerzalna civilizacijska kur’anska vizija, Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman, sa arapskog preveo Enes Karić, El-Kalem i Centar za napredne studije, Sarajevo, 2010. Dženita KARIĆ - Kathleen Kuiper, Islamic Art, Literature and Culture, Britannica Educational Publishing, 2010, 233 str. Dželaludin HODŽIĆ - Prva slavna i viteška brigada - herojstvo i žrtve u odbrani Sarajeva 1992. – 1995. godine – Dervišević, Ibrahim, VKBI, Sarajevo, 2009. godine

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 43
  • Page Range: 145-148
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian