Political theater on the scene of Chicago Justice Cover Image

Političko pozorište na sceni čikaškog pravosuđa
Political theater on the scene of Chicago Justice

Author(s): Jasminka Gojković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: 24. septembra počelo je dugo čikaško suđenje osmorici koji sami sebe nazivaju žrtvenom jagnjadi avgustovske Demokratske konvencije 1968. Ta grupa, koja se prvi put zapravo sastala na dan početka svog sudskog procesa, optužena je za zaveru koja je završila nedozvoljenim prelaženjem graničnih linija između država, sa ciljem da se izazove nered prilikom poslednje Demokratske konvencije. Dokazi protiv grupe su sasvim malobrojni. To su uglavnom bila svedočenja 114 FBI agenata koji su još jednom dokazali da je studentski pokret pod stalnim špijunskim okom i da oni koji su u njemu najglasniji često pretstavljaju sa strane ubačene provokatore uključene u vešto prikrivenu obaveštajnu mrežu. Glavni cilj optužbe bio je da se dokaže zavera. Ali 114 svedoka optužbe za to se pokazalo nedovoljno. Porota je, i pored svoje neskrivene neblagonaklonosti saglasno zaključila da osam optuženih nije nikada stvaralo bilo kakav, a najmanje zaverenički plan.

  • Issue Year: 1970
  • Issue No: 04
  • Page Range: 599-610
  • Page Count: 12
  • Language: Serbian