Re-territorialising South Africa. Political Allegory in The Master of Petersburg by J.M. Coetzee Cover Image

Reterytorializacja Republiki Południowej Afryki. Alegoria polityczna w Mistrzu z Petersburga J.M. Coetzeego
Re-territorialising South Africa. Political Allegory in The Master of Petersburg by J.M. Coetzee

Author(s): Robert Kusek
Subject(s): Literary Texts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: John Maxwell Coetzee; political allegory; Re-territorialising South Africa; The Master of Petersburg; apartheid

Summary/Abstract: Jednym z najważniejszych terminów w krytyce twórczości J.M. Coetzeego jest alegoria. Kontrowersje wokół prób literalnego i symbolicznego odczytania twórczości tego południowoafrykańskiego pisarza zdominowały dyskurs naukowy na temat jego twórczości, poczynając od uznania alegorii za podstawową metodę recepcji dzieła literackiego (zwłaszcza w ujęciu takich badaczy jak Dominic Head czy Teresa Dovey), a kończąc na odrzuceniu symbolicznej próby odczytania powieści noblisty (prace Dereka Attridge’a). Niniejszy artykuł dokonuje alegorycznej interpretacji powieści Mistrz z Petersburga z roku 1994, będącej fikcyjną biografi ą Fiodora Dostojewskiego, a jednocześnie, jak twierdzi autor, zakamuflowaną opowieścią o Republice Południowej Afryki w ostatnich latach apartheidu.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5
  • Page Range: 67-82
  • Page Count: 16
  • Language: English