UNDER THE SPELL OF MULTICULTURALISM: IRENE GUILFORD’S THE EMBRACE AND ANTANAS SILEIKA’S BUYING ON TIME  Cover Image

MULTIKULTŪRALIZMO UŽBURTI: IRENE GUILFORD „GLĖBYS“ IR ANTANO ŠILEIKOS „GYVENIMAS IŠSIMOKĖTINAI“
UNDER THE SPELL OF MULTICULTURALISM: IRENE GUILFORD’S THE EMBRACE AND ANTANAS SILEIKA’S BUYING ON TIME

Author(s): Rūta Šlapkauskaitė
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Straipsnyje aptariamos pokolonijinių studijų teikiamos teorinės perspektyvos Kanados multikultūrinės literatūros analizei ir interpretuojami lietuvių kilmės Kanados rašytojų du kūriniai – Antano Šileikos apsakymų rinkinys Gyvenimas išsimokėtinai ir Irenos Guilford romanas Glėbys. Suaktualinant kolonijinės kanadiečių istorijos patirtis, išryškinamos multikultūralizmo diskurso vidinės prieštaros  – jo atvirai skelbiamas įsipareigojimas laikytis hibridinių tautinio tapatumo formų – ir latentinė, t. y. slapta, kolonijinės galios struktūrų nostalgija, per kurias kultūrinė kitybė Kanadoje paverčiama egzotikos objektu. Grožinėje literatūroje dėmesys kultūrinei egzotikai aiškinamas multikultūrinės estetikos samprata, nusakančia estetinį ir ideologinį meninės sąmonės santykį su multikultūralizmu kaip kanadiečių tautą aprašančiu ir disciplinuojančiu diskursu. Tad Šileikos apsakymų ciklo ir Guilford romano analizėje bandoma atskleisti ir apibūdinti naratyvines strategijas, per kurias šie du tekstai įsiterpia į Kanados diskursyvinės steigties ir diasporinių tapatybių egzotizavimo procesą.

  • Issue Year: 50/2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 63-75
  • Page Count: 12
  • Language: English