Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Biljana Vučetić, Radomir J. Popović, Jelena Ilić Mandić, Milan Kutlešić, Aleksandar Uzelac
Subject(s): History
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: Reviews

Summary/Abstract: Золотоордынская цивилизация, вып. 1-5,Академия наук Республики Татарстан, Институт истории им. Ш. Марджани: Центр исследований золотоордынской цивилизации, Казань 2008-2012. (Александар Узелац); Larissa Juliet Taylor,The Virgin Warrior. The Life and Death of Joan of Arc, Yale University Press, New Haven and London, 2009, Paperback 2010, 251 стр. са 26 фотографија и 11 мапа (Растко Васић); Недељко В. Радосављевић, Стара црква у Субјелу, Историјски архив Ужице, 2012, 162 стр. (Јелена Илић); Радош Љушић, Кнегиња Љубица, Завод за уџбенике, Београд 2013, 243 стр. (Радомир Ј. Поповић); Владимир Јовановић, Тајна полиција Кнежевине Србије (политичко насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века), Историјски институт, Београд 2012, 185 стр. (Милан Кутлешић); Славенко Терзић, Стара Србија (XIX – XX век). Драма једне цивилизације. Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област, „Православна реч“ Нови Сад – Историјски институт Београд 2012, 662 стр. (Биљана Вучетић)

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 62
  • Page Range: 423-441
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian