Review:

Recenzja: "Śląsk, Polska, Europa, świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego". Red. Kazimierz Mieroszewski i Mieczysław Stolarczyk. Katowice 2013
Review: "Śląsk, Polska, Europa, świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego". Red. Kazimierz Mieroszewski i Mieczysław Stolarczyk. Katowice 2013

Author(s): Marcin Wieczorek
Subject(s): History
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 11/2014
  • Issue No: 6
  • Page Range: 220-225
  • Page Count: 6
  • Language: Polish