Possibilities of Progressive Muscle Relaxation and Relaxation with Classical Music in Reducing Psycho-Physiological Stress Cover Image

Progresuojančios raumenų relaksacijos ir relaksacijos su klasikine muzika galimybės mažinti psichofiziologinę įtampą
Possibilities of Progressive Muscle Relaxation and Relaxation with Classical Music in Reducing Psycho-Physiological Stress

Author(s): Indrė Bukauskaitė, Aidas Perminas, Loreta Gustainienė
Subject(s): Psychology
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: progresuojanti raumenų relaksacija; relaksacija klausantis klasikinės muzikos; arterinis kraujospūdis; nerimas; pyktis; studentės; progressive muscle relaxation; relaxation with classical music; blood pressure; anxiety; anger; female students

Summary/Abstract: Tyrimai rodo, kad įvairaus pobūdžio psichologinė įtampa gali pabloginti sveikatą, emocinę būklę bei kitus su asmens gerove susijusius reiškinius. Taigi įvairūs atsipalaidavimo metodai gali būti vienas iš būdų, padedančių įveikti su psichofiziologine įtampa siejamus neigiamus reiškinius ir pagerinančių asmens biopsichosocialinį funkcionavimą. Tyrimo tikslas – įvertinti progresuojančios raumenų relaksacijos ir atsipalaidavimo klausantis klasikinės muzikos galimybes mažinti arterinį kraujo spaudimą ir keisti emocinę būseną (nerimo ir pykčio lygį). Metodika. Nerimo lygis buvo nustatytas naudojant Spielbergerio nerimo būsenos inventorių, pykčio lygis – Pykčio būsenos skalę iš Pykčio kaip būsenos ar bruožo išraiškos skalės (The State-Trait Anger Expression Scale). Tyrime dalyvavo 70 18–31 metų amžiaus studenčių. Buvo siekiama nustatyti, kaip kinta arterinis kraujospūdis, nerimo ir pykčio lygis vieno progresuojančios raumenų relaksacijos ir atsipalaidavimo klausantis klasikinės muzikos užsiėmimo ir viso užsiėmimų ciklo metu. Progresuojančios raumenų relaksacijos ir relaksacijos klausantis muzikos užsiėmimų ciklą sudarė 3 (po vieną per savaitę) užsiėmimai. Rezultatai ir išvados. Progresuojančios raumenų relaksacijos užsiėmimas mažina nerimo ir pykčio lygį. Atsipalaidavimo klausantis klasikinės muzikos užsiėmimas mažina nerimo, pykčio lygį ir sistolinį kraujospūdį. Atsipalaidavimo klausantis klasikinės muzikos užsiėmimų ciklas padeda ilgam laikui sumažinti pykčio lygį ir diastolinį kraujospūdį. Progresuojančios raumenų relaksacijos užsiėmimų ciklo ilgalaikis poveikis arterinio kraujospūdžio, nerimo ir pykčio lygio sumažėjimui nenustatytas. Research findings indicate that psychological tension may lead to various somatic and mental health problems or hamper psychological well-being of an individual. Therefore relaxation methods may serve as a tool for reducing psychophysiological tension and increasing biopsychosocial functioning. The purpose of the study was to evaluate the potential of progressive muscle relaxation and relaxation with classical music in reducing female student psycho-physiological tension (anxiety, anger, blood pressure). Material and methods. The level of anxiety was assessed by the Spielberger State Anxiety Inventory. The level of anger was assessed by Anger State subscale from The State-Trait Anger Expression Scale. 70 female students aged 18 through 31 took part in the study. Results and conclusions. The study revealed that a single progressive muscle relaxation session reduces levels of anxiety and anger, while relaxation with classical music reduces anxiety, anger, and systolic blood pressure levels. Relaxation with classical music sessions had a long-term anger and diastolic blood pressure reduction effect, and no such effect was observed in case of progressive muscle relaxation sessions.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 8
  • Page Range: 83-97
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian